Skip to content


Vi förstår att det kan vara utmanande att hantera lönerna för de anställda på ett effektivt sätt, särskilt när det uppstår oväntade händelser som sjukdom, frånvaro eller intensiva perioder.  Det är där våra interimskonsulter kommer in i bilden. 

En interimslösning är en tillfällig lösning som erbjuder extra resurser när du behöver det som mest, exempelvis vid sjukdom eller annan frånvaro hos dina anställda. Vi förstår också vikten av flexibilitet när det gäller lönehantering. Om ni behöver extra stöttning på deltid eller bara under vissa perioder av året så finns vi här för er.

Med våra interimslösningar kan du vara säker på att din lönehantering kommer att skötas på ett professionellt sätt, även under utmanande tider.  

Om ni behöver en tillfällig lösning för lönehantering, hör av er. Vi hjälper er gärna! 

Interimskonsulter, nyckeln till att hantera oväntade händelser och intensiva perioder